Wizualizacje konkursowe

PROJEKT OGRODU TO CAŁY PROCES…

Pierwszy etap projektu to studium krajobrazu.

Trzeba przeanalizować otoczenie przyszłego ogrodu uwzględniając wszystkie elementy składające się na miano krajobrazu (ukształtowanie terenu, istniejąca roślinność, zbiorniki i cieki wodne, istniejąca i przyszła zabudowa, infrastruktura komunikacyjna itd.)

Rozmowa z przyszłym właścicielem ogrodu bywa czasem trudna.

Konfrontacja marzeń o „prywatnym Raju” wokół własnego domu z profesjonalnym projektem wymaga zaawansowanych narzędzi dla właściwej komunikacji. Do każdej propozycji projektanckiej wykonywany jest wirtualny model wizualizacji 3D. Przykładowe wizualizacje zrealizowanych projektów (zobacz koniecznie)

Kolejne etapy to realizacja uzgodnionych rozwiązań:

  • projekt szlaków komunikacyjnych (ścieżki, podjazdy itp.)
  • projekty elementów infrastruktury ogrodu (ogrodzenia, altany, place zabaw i rekreacji itp.)
  • projekty rabat, trawników, oczek i cieków wodnych

I nareszcie projekt nasadzeń!

Drzewa, krzewy, byliny i rośliny jednoroczne, trawniki wysiewane i trawa z rolki… Każda roślina jest najważniejsza!!!

Dla zapewnienia optymalnych warunków glebowych przygotowuję (na podstawie laboratoryjnych badań gleby) zalecenia dotyczące właściwego nawożenia.

Dla prawidłowej gospodarki wodnej przygotowywany jest projekt automatycznego nawadniania.

Dodaj komentarz