OFERTA

PROJEKTOWANIE OGRODÓW

            Kształtowanie terenu

             Rabaty

            Trawniki

             Żywopłoty

            Projekty nasadzeń drzew i krzewów

            Warzywniaki

            Sady

            Dobór roślin

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

PROJEKTY AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA

PROJEKTY INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ

            Altany

            Grille

            Oczka wodne

            Fontanny

            Kaskady

REALIZACJE PROJEKTÓW

USŁUGI DORADCZE

PIELĘGNACJE
ARCHITEKT KRAJOBRAZU

mgr inż. Paulina Święcichowska

62-200 Gniezno

Orzeszkowej 16/5

pracownia@ogrodypauliny.pl

tel: 517 356 34