Rośliny wokół domu Pauliny

A oto, kilka pamiątkowych dla mnie zdjęć. Ułożyłam je jako album:

„Rośliny wokół domu Pauliny”